Artikler om ADHD

Artikler om ADHD

Informasjon om det som skjer innen forskning, utvikling og mediebildet rundt ADHD er viktig for mange mennesker. På denne siden settes søkelyset primært på artikler og forskning rundt voksne med ADHD.