Invitasjon til webinar

Invitasjon til webinar

ADULT ADHD TREATMENT OPTIMISATION

Torsdag 19 mai 2022 Kl 17:00 – 18.30 (CEST)
Presentasjonen holdes virtuelt, og vil organiseres via Takeda Finland.

Kjære lege

Vi har gleden av å invitere deg til å delta på webinaret “Adult ADHD Treatment Optimisationpresentert av MD, MPH, Rakesh Jain. Webinaret er åpent for alle nordiske psykiatere med interesse for behandling av ADHD. Målet med foredraget er å dele innsikt og «best practices» for behandlingsoppfølgning og optimalisering av behandlingen av voksne med ADHD.

Presentasjonen holdes virtuelt, og vil organiseres via Takeda Finland.

Optimalisering av ADHD-behandling for voksne

17.00 – 17.10  Velkommen og introduksjon, Takeda Oy

17.10 – 18.10   Optimalisering av ADHD-behandling for voksne, MD, MPH, Rakesh Jain

18.10 – 18.25  Spørsmål og svar

18.25 – 18.30  Avslutning, Takeda Oy

Du kan også melde deg på ved å sende en epost til camilla.aadnesen-ringlund@takeda.com

Legg ved navn, tittel, arbeidssted og den mailadressen hvor du ønsker å få videre informasjon om møtet.

Påmeldingsfristfredag 13.05.2022

Du vil i forkant av møtet motta en link på den epost-adressen du har oppgitt.

Vennlig hilsen,        

Camilla Aa. Ringlund
Digital Account Manager, Neuroscience
+47 932 111 28